درباره ما

آزمون های درسی آقای زیست به منظور آمادگی دانش آموزان جهت حضور در امتحانات مدرسه و آمادگی برای کنکور سراسری برگزار می گردد.

آدرس: تبریز، آبرسان، پشت برج بلور، مؤسسه آموزشی پزشکان برتر

۳۶۵۶۴۴۷۷(۰۴۱)

۳۶۵۹۱۰۳۹(۰۴۱)